Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przyjmuje zapisy na obligacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Klienci zainteresowani inwestycją w obligacje GPW za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nie zapłacą prowizji maklerskiej za złożenie zapisu. Zapisy na papiery emitowane przez warszawską Giełdę przyjmowane są do 13 lutego 2012 roku, do godz. 16:00.

Obligacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Serii B są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaĹşnika WIBOR 6M oraz marży w wysokości 117 punktów bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi 6,17%. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Obligacje zostaną wykupione za 5 lat od daty emisji tj. 2 stycznia 2017 roku.

Każdy inwestor indywidualny może złożyć tylko jeden zapis w danym domu maklerskim na minimalnie 1 obligację i maksymalnie 750 000 obligacji. Zapis składany jest po cenie 100,91 zł. Przydział Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Giełdy 14 lutego 2012 roku. Papiery notowane będą na rynku regulowanym w ramach Catalyst. Pierwszy dzień notowań wyznaczony został na 20 lutego 2012 roku.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dysponuje najszerszą siecią dystrybucji usług maklerskich. Klienci mogą składać zapisy zarówno poprzez kanały zdalne korzystając z systemu Supermakler lub serwisów iPKO oraz Inteligo - w przypadku osób posiadających rachunek bankowy powiązany z rachunkiem inwestycyjnym - a także telefonicznie oraz osobiście. Zapis osobisty można złożyć w sieci 38 Punktów Obsługi Klienta lub w jednym z 964 Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziale PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest głównym bankiem wprowadzającym emisje samorządowe na rynek Catalyst. W ubiegłym roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wprowadził na ten rynek obligacje komunalne Warszawy, uczestniczył także we wprowadzaniu obligacji spółki Multimedia Polska.

Ponadto 22 listopada 2011 roku na Catalyst zadebiutowały obligacje PKO Banku Polskiego wyemitowane poprzez spółkę zależną. Papiery o wartości nominalnej 800 mln euro były pierwszymi instrumentami na Catalyst notowanymi w obcej walucie.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka lub GPW). Prospekt (Prospekt) przygotowany w związku z ofertą publiczną Obligacji Spółki Serii B (Obligacje) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Obligacji (Oferta). Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2012 r. oraz został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.gpw.pl).

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. W ostatnim czasie został uhonorowany nagrodą "Bank of the Year in Poland" przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie "The Best Annual Report" w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2011" jej wartość została określona na 3,8 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Authors

Related posts

One Comment;

  1. Jankez said:

    W ogóle jest teraz w DM PKO BP promocja dla nowych klientów – bez opłat za rachunek i ze śmiesznie małą transakcyjną w czasie trwania promocji.

Comments are closed.

Top