Tag Archives: pracownik

One Help Desk dla pracowników ING Banku Śląskiego

One Help Desk dla pracowników ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski uruchomił dla swoich pracowników elektroniczny portal samoobsługowy One Help Desk. To rozwiązanie dobrze zintegrowane z intranetem gdzie pracownicy mogą odnaleźć potrzebne informacje, złożyć zlecenia i zgłosić problemy. - Prosto, nowocześnie i przystępnie - te trzy cele przyświecały nam przy budowie nowego portalu One Help Desk.…

Ankieta ING: Nie chcemy parytetu płci w pracy

Co czwarty pracownik poparłby wprowadzenie parytetu płci w swoim miejscu pracy, przede wszystkim aby wyrównać szanse zatrudnienia i awansu – wynika z ankiety ING. Większość badanych nie widzi jednak potrzeby ingerencji w decyzje kadrowe pracodawców, choć można zauważyć rozbieżności w ocenie sytuacji pomiędzy kobietami i mężczyznami.…

Wolontariusze ING ruszają do pracy

Rozpoczęła się realizacja projektów V edycji Dobrego Pomysłu – konkursu wolontariackiego dla pracowników ING Banku Śląskiego. W ostatnią sobotę, 18 lutego br., Wolontariusze ING wyremontowali pomieszczenia Dziennego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży w Chorzowie, działającego w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.…

Niskie podwyżki

Wysokość podwyżki, którą spodziewamy się otrzymać w 2011 r., zmniejszyła się w porównaniu z początkiem roku – wynika z ankiety ING Banku Śląskiego. W obliczu przyśpieszającej inflacji świadczy to o wciąż niskiej sile przetargowej pracowników. Z przeprowadzonej w maju br. ankiety ING wynika, że na podwyżkę płacy w tym roku wciąż liczy 28% ankietowanych klientów ING.…

zostajemy po godzinach i pracujemy w weekendy

Blisko cztery na pięć (78%) osób pracujących w normowanym czasie pracy zostaje po godzinach lub pracuje w weekendy – wynika z ankiety ING Banku Śląskiego. Co więcej, ponad połowa z tych osób (57%) przyznaje, że zostaje w pracy dłużej kilka razy w tygodniu.…
Top