Tag Archives: zwi

Niedostępność wybranych produktów i usług banku z uwagi na zmianę czasu (noc z soboty na niedzielę 27/28 października)

Niedostępność wybranych produktów i usług banku z uwagi na zmianę czasu (noc z soboty na niedzielę 27/28 października)

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, nastąpi przerwa w dostępności niektórych produktów i usług ING Banku Śląskiego. W związku z tym, w nocy z soboty na niedzielę 27/28 października w godzinach od 00:00 (czasu letniego) do 04:30 (czasu zimowego): niedostępne będą systemy bankowości elektronicznej ING BankOnLine oraz ING BusinessOnLine, niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty banku, mogą wystąpić utrudnienia w realizacji transakcji kartami płatniczymi do rachunku, kartami przedpłaconymi, kartami kredytowymi oraz kartami obciążeniowymi (charge), nie będzie możliwości aktywowania i nadawania PIN do kart płatniczych do rachunku, kart przedpłaconych, kart kredytowych, kart obciążeniowych (charge) oraz niedostępne będą przelewy z kart kredytowych.…

ING Bank Śląski zwiększył przychody do 1,6 mld zł

W I półroczu 2012 roku ING Banku Śląski zanotował 10-proc. wzrost przychodów, które osiągnęły poziom ponad 1,6 mld zł. Zysk przed kosztami ryzyka również był wyższy o 10% i wyniósł 720,4 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 439,1 mln zł w porównaniu z 446,4 w analogicznym okresie ub.r.…

Niedostępność ING BusinessOnLine w nocy 23/24 oraz 24/25 czerwca br.

W nadchodzącym czasie ING Bank Śląski planuje przeprowadzenie prac technologiczno-serwisowych. W związku z tym system bankowości elektronicznej ING BusinessOnLine będzie niedostępny: w nocy z soboty na niedzielę 23/24 czerwca br. w godzinach 22:00-00:00, w nocy z niedzieli na poniedziałek 24/25 czerwca br.…

Wysoki zysk, efektywność i rating Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 1 005 mln zł. Był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów oraz marży odsetkowej. – Zgodnie z deklaracjami rozpoczęliśmy rok stabilnie, utrzymując dwucyfrową dynamikę wyniku finansowego przy wysokiej efektywności działania i dyscyplinie kosztowej.…

Sprostowanie PKO Banku Polskiego opublikowane w „Magazynie Ekspresu Reporterów” w związku z reportażem Pawła Kaźmierczaka „Pewne jak w banku”

Redakcja „Magazynu Ekspresu Reporterów” 24.01.2012 r. opublikowała poprzez odczytanie pełną treść sprostowania PKO Banku Polskiego w związku z reportażem „Pewne jak w banku” autorstwa Pawła Kaźmierczaka, wyemitowanym w dniach 20 grudnia 2011 r., 27 grudnia 2011 r. i 3 stycznia 2012 r.,…
Top