ING Bank kompleksowo zarządza portfelem inwestycyjnym najbogatszych klientów

ING Bank zaoferował najbogatszym klientom Private Banking unikalne na rynku rozwiązanie - kompleksową usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym. Od niedawna klienci mogą korzystać z pełnej oferty inwestycyjnej w jednym miejscu, za pośrednictwem jednego doradcy. Dodatkowo w celu lepszego poznania najbogatszych Polaków, ING Bank Śląski zlecił przeprowadzenie portretu polskiego milionera.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania zarządzania portfelem inwestycyjnym w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz doświadczenia ostatnich lat związane z zawirowaniami na rynkach finansowych. Przejmując na siebie odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i działania operacyjne mamy możliwość szybszego reagowania na zmiany. Dodatkowo klient ma teraz jedno Ĺşródło informacji, jednego doradcę i jeden zintegrowany, przejrzysty raport o swoich inwestycjach. Zyskuje nie tylko czas i wygodę, ale także dużo większe poczucie bezpieczeństwa – powiedział Jacek Taraśkiewicz, Dyrektor Departamentu Private Banking w ING Banku.

Kompleksowa usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym w ING Banku to rozwiązanie dopasowane do potrzeb klientów oraz optymalizujące relacje pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu oraz poziomem akceptowanego przez nich ryzyka inwestycyjnego.

Usługa pozwala pomnażać zainwestowane środki pieniężne poprzez wybór odpowiednich instrumentów finansowych dostępnych na rynku, a następnie ich alokację w ramach klas aktywów odpowiadających indywidualnemu profilowi ryzyka inwestycyjnego klienta. Proces selekcji realizowany jest  poprzez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych. Nad całością procesu związanego z zarządzeniem portfelem czuwają licencjonowani doradcy inwestycyjni, a bezpośrednimi opiekunami są doradcy Private Banking.

ING Bank oferuje obecnie siedem różnych strategii standardowych - portfeli funduszowych, w których instrumentem bazowym są jednostki funduszy inwestycyjnych. Rekomendowana  wartość portfela to minimum 1.000.000 zł. W zależności od poziomu akceptowanego ryzyka dostępne są następujące strategie:

  • Portfel Funduszowy Akcyjny,
  • Portfel Funduszowy Umiarkowany Akcji,
  • Portfel Funduszowy Zrównoważony,
  • Portfel Funduszowy Stabilnego Wzrostu,
  • Portfel Funduszowy Konserwatywny,
  • Portfel Funduszowy Obligacji,
  • Portfel Funduszowy Pieniężny.

W celu lepszego poznania postaw i oczekiwań polskich klientów Private Banking, ING Bank Śląski zlecił przeprowadzenie portretu polskiego milionera. W badaniu przeprowadzonym przez instytut badawczy MillwardBrown SMG/ KRC, wzięły udział osoby pracujące na wysokich stanowiskach menadżerskich, o dochodach i oszczędnościach kwalifikujących je do statusu klienta Private Banking.

Zdecydowana większość badanych nie postrzega siebie za osoby bogate, natomiast pieniądze są według nich miarą ich skuteczności. 37% badanych polskich milionerów deklaruje, że swoją pozycję finansową zawdzięcza w pierwszej kolejności własnym umiejętnościom, a 30% ciężkiej pracy. Według 59% polskich milionerów w Polsce dominuje stereotyp, że „pierwszy milion trzeba ukraść” i „ nie da się uczciwie dojść do dużych pieniędzy” ale równocześnie powszechna jest opinia, że ten wizerunek powoli ulega poprawie.

Dla większości zarabianie to raczej efekt pracy i podejmowanych wyzwań, niż cel sam w sobie.  Według najbogatszych Polaków zarobki na odpowiednio wysokim poziomie dają poczucie komfortu, niezależności i bezpieczeństwa a zapewnienie odpowiedniego startu dzieciom jest jednym z ich priorytetowych życiowych celów.

Większość polskich milionerów ma poczucie, że państwo nie docenia ich wkładu w rozwój gospodarki – aktywności i ryzyka, które podejmują.  Jednocześnie polscy milionerzy oceniają możliwości osiągnięcia sukcesu finansowego w Polsce, jako wyższe niż gdzie indziej na świecie.

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top