Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski ósmy raz w RESPECT Index

ING Bank Śląski po raz ósmy w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami

ING Bank Śląski po raz ósmy w składzie RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Index uwzględnia spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu – firmę Deloitte. Aktualizacja indeksu ma miejsce raz w roku.

Aktualny skład RESPECT Index złożony jest z 24 spółek, wśród których znajduje się 5 banków. Nowy skład obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku. Stopa zwrotu RESPECT Index-u od jego pierwszej publikacji w listopadzie 2009 r. wyniosła 70%.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i działania w tym obszarze wspierają realizację celów biznesowych ING Banku Śląskiego. Strategia CSR określa cele, działania oraz mierniki w obszarach relacji z klientami, relacji z pracownikami, działalności na rzecz społeczeństwa oraz działalności na rzecz środowiska naturalnego. Bank  od pierwszego notowania znajduje się w składzie giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index oraz w elitarnym gronie firm wyróżnionych certyfikatem Top Employer oraz Top Employer Europe. Bank jako jedyna instytucja finansowa został wyróżniony Złotym Listkiem CSR Polityki 2014.


dostarczył infoWire.pl

Ĺšródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył
A to już wiesz?  Przedświąteczne rabaty i korzyści dla klientów PKO Banku Polskiego płacących kartami

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy