Finanse Wiadomości branżowe

Po trzech kwartałach br. zysk netto ING Banku Śląskiego wyższy o 19%

Po trzech kwartałach 2011 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 666,5 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie wartość portfela kredytowego wzrosła o 20%,

Po trzech kwartałach 2011 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 666,5 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie wartość portfela kredytowego wzrosła o 20%, depozytów o 6% a liczba nowo pozyskanych klientów wyniosła 335 tys.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 8% do 2 208,6 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 4% do 1 253,1 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 14% do 955,5 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 20% i wyniósł 833,6 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 19% i wyniósł 666,5 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 56,7%,
 • udział kredytów zagrożonych na koniec września br. wyniósł 4,5%, w porównaniu ze średnią na rynku dla banków komercyjnych wynoszącą 7,5%,
 • wskaźnik wypłacalności wyniósł 12,6%.

Wyniki osiągnięte po trzech kwartałach br. pokazują, że bank rozwija się w strategicznych obszarach działalności. Zanotowaliśmy wzrost po stronie kredytowej, notujemy przyrost depozytów oraz zdobywamy klientów ceniących sobie nowoczesne usługi bankowe. Na koniec września, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., wartość portfela kredytowego była wyższa o ponad 6 mld zł (20%), a depozytów o ponad 3,1 mld zł (6%). W tym czasie pozyskaliśmy 335 tys. nowych klientów. Bank zanotował również poprawę efektywności działania. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 56,7% w porównaniu z 59% przed rokiem. Po trzech kwartałach br.  zwrot na kapitale wyniósł 14,7% – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Ważne decyzje dla banku zapadły w październiku br., kiedy odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ING Banku Śląskiego i ING Banku Hipotecznego, na których podjęto uchwałę o połączeniu obu banków. Jednocześnie akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o podziale akcji w stosunku 1 do 10. Głównym celem tej operacji jest zwiększenie dostępności akcji banku dla szerszego grona akcjonariuszy oraz zwiększenie ich płynności na WGPW – dodała M. Kołakowska.

A to już wiesz?  Wykluczenie dostawców sprzętu do budowy sieci 5G może znacznie opóźnić jej powstanie. Zwiększy też ceny usług operatorów komórkowych [DEPESZA]

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w okresie trzech kwartałów 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 20% do 37 208 mln zł,

– kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 25% do 14 467 mln zł, w tym 39-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 10 448 mln zł,

– kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 17% do 22 741 mln zł, w tym dla klientów segmentu średnich i dużych firm – wzrost o 24% do 13 682 mln zł

 • wzrost liczby klientów detalicznych o 127 tys. (4%) do 3,05 mln,

– wzrost liczby rachunków bieżących o 159 tys. (8,5%) do 2 014 tys.

 • wzrost wartości depozytów o 6% do 51 475 mln zł,

– środki powierzone klientów indywidualnych – wzrost o 4% do 34 033 mln zł,

– depozyty klientów korporacyjnych – wzrost o 10% do 17 443 mln zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy