Finanse Wiadomości branżowe

Polacy najbardziej zadowolonym z poziomu oszczędności narodem w Europie – wynika z badania ING

Polacy najbardziej zadowolonym z poziomu oszczędności narodem w Europie – wynika z badania ING
Co drugi Polak czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. To więcej niż w przypadku Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów – wynika z badania „Finansowy

Co drugi Polak czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. To więcej niż w przypadku Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”, zrealizowanego dla Grupy ING przez TNS NIPO w kilkunastu krajach na całym świecie.

„Finansowy Barometr ING” to pierwsza edycja kwartalnego badania Grupy ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec zagadnień finansowych. Badanie zostało zrealizowane w kilkunastu krajach na całym świecie m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, USA, Australii oraz Chinach. Poszczególne edycje badania będą dotyczyć różnych obszarów finansów osobistych – pierwsza została poświęcona oszczędzaniu.

Wyszliśmy z założenia, że na poczucie komfortu finansowego większy wpływ mają czynniki subiektywne niż obiektywne. Zamiast pytać respondentów o to, ile pieniędzy zaoszczędzili, zapytaliśmy o odczucia odnośnie poziomu odłożonych środków. Czy ich wysokość pozwala się konsumentom czuć bezpiecznie i komfortowo? Czy kryzys finansowy wpłynął na ich postawy?

Uzyskane wyniki okazały się zaskakujące. W całej Europie to właśnie w Polsce padło najwięcej odpowiedzi, wskazujących na bardzo wysokie poczucie komfortu związane z oszczędnościami. Tak odpowiedział co piąty badany Polak (18%), w następnej kolejności byli Niemcy (10% wskazań). Po zsumowaniu odpowiedzi ”czuję się bardzo komfortowo” i „czuję się komfortowo” okazało się, że połowa Polaków jest zadowolona ze stanu swoich oszczędności, co dało nam trzecie miejsce w Europie, po Holandii i Luksemburgu.

Z badania „Finansowy Barometr ING” wynika, że poczucie komfortu Polaków nie idzie w parze z bogactwem, które w badaniu mierzyliśmy ilością łatwo dostępnych środków np. na niespodziewany wydatek. Posiadanie kwoty w wysokości większej niż 7 tys. zł (1500 euro) zadeklarowało 17% Polaków, co umiejscowiło nas na dopiero dziewiątym miejscu w Europie. Użycie PKB na mieszkańca jako miary bogactwa również nie tłumaczy wysokiego zadowolenia. Skąd więc się wzięło w Polsce tak wysokie poczucie komfortu z poziomu oszczędności?

Naszym zdaniem rozwiązaniem zagadki jest poziom wzrostu PKB, który w Polsce wyniósł 4,2% w 2011 r. i był najwyższy wśród europejskich krajów, które wzięły udział w badaniu. Dzięki niemu Polscy konsumenci relatywnie optymistycznie patrzą w przyszłość i, przynajmniej w sferze konsumpcji, zdają się ignorować problemy strefy euro. W Polsce zdecydowanie mniej osób niż na świecie odkłada na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń (45% wobec średniej dla badanych krajów wynoszącej 58%). Polscy respondenci zapytani natomiast, na co zamierzają wykorzystać część swoich oszczędności w najbliższych 12 miesiącach, najczęściej wskazywali wakacje (42%), podczas gdy np. w Czechach ten cel wskazało tylko 31% respondentów. Wygląda więc na to, że Polacy nadal uważają, że żyją na zielonej wyspie – powiedział Grzegorz Ogonek, ekonomista ING Banku Śląskiego.

A to już wiesz?  Baltic Pipe zgodnie z planem w 2022 roku. Pierwsza umowa z amerykańską firmą już podpisana

Wybrane wyniki badania:

  • 50% Polaków czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. Średnia dla badanych krajów europejskich wyniosła 38%. Odsetek wskazań na odpowiedź „czuję się bardzo komfortowo”, w Polsce (18%) był najwyższy spośród wszystkich krajów w Europie,
  • Tylko 36% Polaków czuje się komfortowo ze swoimi wydatkami, podczas gdy średnia dla badanych krajów w Europie wynosi 42%,
  • 49% Polaków oszczędza mniej ze względu na obecną sytuację gospodarczą. Najwięcej osób, które deklarują, że odkładają mniej niż wcześniej, mieszka w Rumunii (74%), Hiszpanii (64%) oraz Włoszech (64%),
  • 38% Polaków deklaruje, że w wyniku obecnej sytuacji gospodarczej stan ich finansów nie zmienił się lub uległ poprawie. Blisko połowa respondentów z Polski (47%) odpowiedziała, że stan ich finansów pogorszył się, ponieważ ceny rosną szybciej niż ich dochody,
  • 42% Polaków zamierza w ciągu najbliższego roku wykorzystać część oszczędności na wyjazd na wakacje, podczas gdy średnia dla badanych krajów w Europie wynosi 37%,
  • Tylko 12% Polaków nie zamierza w ciągu najbliższego roku ruszać swoich oszczędności, podczas gdy średnia dla europejskich państw, które wzięły udział w badaniu, wynosi 22%,
  • Na fundusz na wypadek wyjątkowych, niespodziewanych zdarzeń odkłada 29% Europejczyków i tylko 12% Polaków,
  • 8% Polaków wskazało media, jako źródło pomocy przy podejmowaniu decyzji finansowych – był to najwyższy odsetek wskazań wśród badanych krajów w Europie (średnia 5%). Przy podejmowaniu decyzji finansowych Polacy najbardziej ufają rodzinie (67%).

Badanie „Finansowy Barometr ING” zostało zrealizowane w listopadzie 2011 r. i uzupełnione w  styczniu 2012 r. (Azja) na grupie 18 348 respondentów w 19 krajach (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Włochy, Czechy, Słowacja, Luksemburg, Turcja, Australia, USA, Kanada, Chiny, Indie, Tajlandia). Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Grupy ING przez TNS NIPO.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy