Dla Firm

Konferencja nt. etyki, polityki biometrycznej i międzynarodowej wymiany danych, Hong Kong, Chiny

Konferencja nt. etyki, polityki biometrycznej i międzynarodowej wymiany danych, Hong Kong, Chiny
W dniach 4-5 stycznia 2010 r. w Hong Kongu, Chiny, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. etyki, polityki biometrycznej i międzynarodowej wymiany danych. Głównymi tematami

W dniach 4-5 stycznia 2010 r. w Hong Kongu, Chiny, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. etyki, polityki biometrycznej i międzynarodowej wymiany danych.

Głównymi tematami konferencji będą badania nad etyką i polityką w zakresie biometryki i wymiany danych. Wraz z popularyzacją biometryki pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z etyką, prywatnością i konsekwencjami politycznymi.

Wydarzenie jest organizowane w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu RISE (Podnoszenie paneuropejskiej i międzynarodowej świadomości etyki w biometryce i bezpieczeństwie), który skupia dziewięć instytucji z Europy, USA, Chin i Indii.

Więcej informacji:

p. Ajay Kumar
Politechnika w Hong Kongu
E-mail: Contact

Kategoria: Wydarzenia
Ĺšródło danych: Centrum Nauki, Społeczeństwa i Obywatelskości
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Etyka badań; Informacje, media; Bezpieczeństwo; Aspekty spoleczne

RCN: 31453

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=58&CAT=NEWS&QUERY=0125ebe6ba72:ecc9:73369a30&RCN=31453

A to już wiesz?  40 Światowa Konferencja INFTDO & Expo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy